Zander & Lize Troudag

Mnr en Mevrou Turner se huweliksbeloftedag op die pragtige Naftali Estate! Twee spontane fun mense wat ‘n great huwelik gaan he met baie pret.